Berita Terkini

Kisah permulaan Sahabat dilarang Berbicara di dalam Shalat

Shalat Jamaahوَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ ۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat." [Surah al-A'raf : 204]

Setelah Allah S.w.t menyebutkan bahawa Al-Qur'an adalah bukti-bukti yang nyata bagi manusia dan petunjuk serta rahmat bagi mereka, lalu Allah S.w.t memerintahkan agar mereka mendengarkannya baik-baik serta penuh perhatian dan tenang di saat Al-Qur'an dibacakan, untuk mengagungkan dan menghormatinya; janganlah seperti yang sengaja dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mendengarnya, seperti yang disebut oleh Al-Qur'an, bahawa mereka berkata;

"Janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya." [Fussilat : 26], hingga akhir ayat. 

Kemestian ini bertambah kukuh dalam shalat fardhu bila imam membacanya dengan suara keras, seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya melalui hadits Abu Musa Al-Asy'ari r.a. yang mengatakan bahawa Rasulullah S.a.w pernah bersabda;

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا , وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

"Sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian; dan apabila imam membaca (Al-Qur'an), dengarkanlah dengan penuh perhatian dan tenang."

Hal yang sama telah diriwayatkan oleh para pemilik kitab Sunnah melalui hadits Abu Hurairah. Hadits ini dinilai shahih oleh Muslim ibnul Hajjaj, tetapi dia sendiri tidak mengetengahkan riwayat ini dalam kitabnya. 

Ibrahim ibnu Muslim Al-Hajri telah meriwayatkan dari Abu lyad, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahawa pada awal mulanya mereka sering berbicara dalam shalat, tetapi ketika ayat ini diturunkan, iaitu firman-Nya;

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik." [Al-A'raf : 204]

dan ayat berikutnya, maka mereka diperintahkan untuk tenang. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Ayyasy, dari Asim, dari Al-Musayyab ibnu Rafi' yang mengatakan bahawa Ibnu Mas'ud pernah menceritakan, "Dahulu para sahabat biasa mengucapkan salam di antara sesamanya dalam shalat," maka turunlah ayat yang mengatakan;

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat." [Al-A'raf : 204]

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Al-Muharibi, dari Daud ibnu Abu Hindun, dari Basyir ibnu Jabir yang mengatakan bahawa Ibnu Mas'ud ketika sedang shalat mendengar sejumlah orang ikut membaca Al-Qur'an bersama imam. Setelah Ibnu Mas'ud selesai dari shalatnya, dia mengatakan, "Ingatlah, sekarang sudah saatnya bagi kalian untuk mengerti dan sudah saatnya untuk menggunakan fikiran. 

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang ......." [Al-A'raf : 204]

Seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian." 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abus Saib, telah menceritakan kepada kami Hafs, dari Asy'as, dari Az-Zuhri yang mengatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang pemuda dari kalangan Ansar. Disebutkan bahawa setiap kali Rasulullah S.a.w membaca Al-Qur'an dalam shalatnya, maka pemuda itu ikut membacanya pula, lain turunlah ayat ini;

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang ......." [Al-A'raf : 204]

Imam Ahmad dan para pemilik kitab Sunnah telah meriwayatkan melalui hadits Az-Zuhri, dari Abu Aktamah Al-Laisi, dari Abu Hurairah, bahawa setelah Rasulullah S.a.w selesai dari shalat yang keras bacaannya, beliau bersabda;

"Apakah ada seseorang di antara kalian yang ikut membaca bersamaku?" Seorang lelaki menjawab, "Ya saya wahai Rasulullah." Rasulullah S.a.w bersabda, "Sesungguhnya aku akan mengatakan, "Saya tidak akan bersaing dalam Al-Qur'an". " 

Maka sejak saat itu mereka berhenti dari kebiasaan membaca bersama Rasulullah S.a.w dalam shalat yang keras bacaannya, iaitu sejak mereka mendengar hal tersebut dari Rasulullah S.a.w. Imam Tirmidzi mengatakan bahawa hadits ini hasan, dan dinilai shahih oleh Abu Hatim Ar-Razi. 

Abdullah ibnul Mubarak telah meriwayatkan dari Yunus, dari Az-Zuhri yang mengatakan bahawa orang yang berada di belakang imam tidak boleh ikut membaca dalam shalat yang bacaannya dikeraskan oleh imam. Bacaannya sudah cukup ditanggung oleh bacaan imam, sekalipun imam tidak memperdengarkan bacaannya kepada mereka. Tetapi mereka harus membaca dalam shalat yang imam tidak mengeraskan bacaannya padanya, iaitu dengan suara yang perlahan dan hanya dapat didengar oleh mereka sendiri. Seseorang yang berada di belakang imam tidak layak pula ikut membaca bersama imam dalam shalat jahriyyah-nya, baik dengan bacaan perlahan mahupun keras, kerana sesungguhnya Allah S.w.t telah berfirman;

"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat." [Al-A'raf : 204]

Menurut kami, pendapat di atas merupakan pendapat segolongan ulama. Mereka mengatakan bahawa makmum tidak wajib membaca dalam shalat yang bacaannya dikeraskan oleh imam, baik Fatihahnya mahupun surah lainnya. Demikianlah menurut salah satu di antara dua pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Pendapat ini merupakan "qaul qadim" dari Imam Syafi'i, sama dengan mazhab Imam Malik dan suatu riwayat dari Imam Ahmad ibnu Hambal, kerana berdasarkan dalil yang telah disebutkan di atas. 

Imam Syafi'i dalam "qaul jadid" nya mengatakan, "Makmum hanya diperbolehkan membaca Al-Fatihah saja. iaitu disaat imam sedang diam. "Pendapat ini dikatakan oleh sejumlah sahabat dan tabi'in serta orang-orang sesudah mereka. 

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan bahawa makmum sama sekali tidak wajib melakukan bacaan, baik dalam shalat sirriyyah (shalat yang pelan bacaannya) mahupun dalam shalat jahriyyah (shalat yang keras bacaannya), kerana berdasarkan sebuah hadits yang mengatakan;

من كان له إمام فقراءته له قراءة

"Barangsiapa yang mempunyai imam, maka bacaan yang dilakukan olehnya (imam) merupakan bacaannya (ma'mum) juga."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad-nya. melalui Jabir secara marfu'. Di dalam kitab Muwatta' Imam Malik, hadits ini diriwayatkan melalui Wahb ibnu Kaisan, dari Jabir secara mauquf, dan apa yang disebutkan di dalam kitab Muwatta' ini lebih shahih. *

[Petikan dari Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah al-A'raf, ayat 204]


Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa penurunan ayat di atas adalah berhubung dengan kisah orang-orang yang suka membaca al-Qur'an dengan nyaring ketika shalat berjemaah berimamkan Nabi.

Maka ayat di atas memerintahkan agar mendengar dan memerhatikan bacaan imam. [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya, dari Abu Hurairah]

Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa terdapat orang-orang yang suka bercakap pada waktu sembahyang. Maka penurunan ayat ini adalah sebagai larangan berbicara pada waktu dibacakan ayat suci al-Qur'an. [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir, dari Ibnu Mas'ud]

Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa ayat ini (Surah al-A'raaf : 204) turun disebabkan oleh seorang pemuda dari kaum Ansar yang suka mengikut bacaan ayat-ayat al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi S.a.w sebelum Nabi selesai membacanya. Ayat ini melarang mengganggu orang yang sedang membaca al-Qur'an. [Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Az-Zuhri]

Dalam riwayat lain pula ada dikemukakan bahawa ketika para sahabat mendengar bacaan ayat al-Qur'an dari Rasulullah, mereka pun mengulanginya sebelum Rasulullah selesai membacanya.

Maka turunlah ayat ini (Surah al-A'raaf : 204) sebagai perintah untuk mendengar dan memerhatikan bacaan al-Qur'an. [Diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam sunan-nya, dari Abu Ma'mar, dari Muhammad bin Ka'ab]

[Imam as-Suyuthi - Lubaabun Nuquul fii Asbaabin Nuzuul]


* Untuk lebih lengkap, sila rujuk Tafsir Ibnu Katsir. Dan jika ada kekeliruan (terutamanya tentang hukum Fiqh), sila bertanya kepada yang ahli. Wallahu a'lam .......

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terima kasih :)

Kategori

Air terjun (9) Ajaib (22) Al-Hadits dan Sains (2) Alam sekitar (10) AlQuran dan Sains (38) Angkasalepas (51) Animasi GIF (3) Antik (8) Aqidah (13) Arkeologi (21) Astronomi (48) Bala bencana (42) Batu kalimah (4) Batu permata (23) Biar betul (112) Biologi (2) Bionik (4) Budaya (5) Cinemagraph (3) Dajjal (2) Download (2) Duit (37) Duit Kertas (15) Duit Syiling (24) Dunia Hiburan (127) Ekonomi Dunia (20) Ensaiklopedia (55) Foto (346) Freemason (2) Freeware (3) Gempa bumi (7) Geologi (6) Gerhana bulan (1) GIF animation (3) Grafik 3D (3) Halimunan (3) Hamas (8) Hantu (54) High speed video (6) Iblis (13) Illuminati (26) Imam empat mazhab (5) Indeks batu permata (1) Indeks duit (2) Indeks kad telefon (1) Indeks sampul duit raya (1) Indeks setem (1) Internet (93) Jalan-jalan (56) Jenayah (121) Jin (42) Kad telefon (3) Kamera (21) Kamera digital (16) Kata-kata hikmah (28) Kemalangan (57) Kematian (55) Kesihatan dan Perubatan (193) Ketenteraan (46) Kiamat (7) Kisah akhir zaman (2) Klasik (59) Kristologi (47) Landskap (111) Makanan dan minuman (17) Makro (6) Manipulasi Foto (6) Metafizik (5) Misteri (60) Motivasi (33) Muzium mini (65) Paleontologi (1) Palestine (49) Paranormal (34) Penggodam (23) Perang (31) Perkahwinan (22) Pernikahan (18) Perubatan Islam (5) Polis (9) Politik (132) Politik dunia (49) Puisi (6) Rekod (101) Robotik (27) Sains (61) Sampul duit raya (5) Scam (5) Sedih (46) Sejarah (29) Sejarah Islam (16) Sejarah kuno (4) Selebriti meninggal (12) Seni (5) Seni beladiri (1) Senibina (21) Serangga (15) Sukan (42) Syiah (15) Syirik (1) Syria (41) Teknologi (241) Teknologi Nano (7) Teori konspirasi (165) Time lapse (39) Timur Tengah (176) Tumbuhan (37) UFO (39) Ulama meninggal dunia (2) Video (294) Wallpaper Islamik (39) Yahudi (10) Zionis (20)

Unikversiti Designed by Templateism.com & Copy Blogger Themes

Imej tema oleh blue_baron. Dikuasakan oleh Blogger.