Cara Hidup

Konspirasi

Dunia Islam

Kisah Nabi dan Sahabat

Kisah umat dahulu

Sains

Foto

Pautan Luar

Ship and Sunrise wallpaper
"Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, ......." [Surah at-Taubah : 41]

Ali ibnu Zaid telah meriwayatkan dari Anas, dari Abu Thalhah, bahawa baik telah berusia tua mahupun masih muda semuanya mesti berangkat. Allah tidak mahu mendengar alasan dari seorang pun. Kemudian Abu Thalhah berangkat menuju Syam dan berjihad sehingga gugur.

Menurut riwayat lain, Abu Thalhah membaca Surah Bara'ah, lalu bacaannya itu sampai kepada firman-Nya;

ٱنفِرُواْ خِفَافً۬ا وَثِقَالاً۬ وَجَـٰهِدُواْ بِأَمۡوَٲلِڪُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ‌ۚ

"Berangkatlah kalian, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah." [Surah at-Taubah : 41]

Lalu dia berkata, saya berpendapat bahawa Tuhan kita telah memerintahkan kita untuk berangkat berperang, baik yang telah berusia tua mahupun yang masih muda. Wahai anak-anakku, persiapkanlah bekalan untukku!" Maka anak-anaknya berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya engkau telah ikut berperang bersama Rasulullah S.a.w hingga beliau wafat, dan bersama Abu Bakar hingga beliau wafat, juga bersama Umar hingga dia wafat. Maka biarkanlah kami yang berperang sebagai gantimu, wahai ayah."

Tetapi Abu Thalhah menolak. Maka dia pergi berjihad menaiki kapal laut, lalu dia gugur. Mereka yang bersamanya tidak menemui suatu pulau pun untuk mengebumikan jenazahnya, kecuali selepas sembilan hari. Tetapi selama itu jenazahnya tidak membusuk. Lalu mereka mengebumikannya di pulau yang baru mereka temui itu.

Kisah yang sama telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Shaleh, Al-Hasan Al-Basri, Suhail ibnu Atiyyah, Muqatil ibnu Hayyan, Asy'Sya'bi dan Zaid ibnu Aslam.

Ibnu Abbas, Muhammad ibnu Ka'ab, Atha' al-Khurasani, dan lain-lainnya mengatakan bahawa ayat ini telah dimansukh-kan oleh firman Allah S.w.t;

فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٍ۬ مِّنۡہُمۡ طَآٮِٕفَةٌ۬

"....... mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang ........" [at-Taubah :122]

[Petikan dari Imam Ibnu Katsir - Tafsir ibnu Katsir, Surah at-Taubah, ayat 41]

Wallpaper Islamik - Munculnya galian-galian bumiDi dalam kitab Shahih Muslim disebutkan melalui hadits Suhail ibnu Abu Saleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahawa Rasulullah S.a.w bersabda;

"Tidak sekali-kali seseorang tidak menunaikan zakat harta-bendanya melainkan akan dijadikan baginya kelak di Hari Kiamat lempengan-lempengan dari api, lalu diseterika-kan ke lambung, dahi dan belakangnya dalam suatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun, hingga perkara hisab di antara sesama hamba diselesaikan. Kemudian diperlihatkan jalan yang akan ditempuhnya, adakalanya ke syurga, dan adakalanya ke neraka."

Sehubungan dengan tafsir ayat ini (at-Taubah : 34), Imam Bukhari mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Husain, dari Zaid ibnu Wahb yang mengatakan bahawa dia bersua dengan Abu Dzar di Rabzah, lalu dia bertanya, "Apakah yang mendorongmu sampai datang ke daerah ini?" Abu Dzar menjawab bahawa pada asal mulanya dia tinggal di negeri Syam, lalu dia membacakan firman-Nya;

وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَہَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۬

"....... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan siksaan yang pedih." [Surah at-Taubah : 34]

Maka Mu'awwiyah berkata, "Ayat ini bukanlah ditujukan kepada kita, tiada lain apa yang dimaksudkan oleh ayat ini terjadi di kalangan kaum ahli kitab." Abu Dzar menjawab, "Sesungguhnya hal itu terjadi di kalangan kita dan di kalangan mereka (ahli kitab)."

Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadits Ubaid ibnul Qasim, dari Husain, dari Zaid ibnu Wahb, dari Abu Dzar r.a. Hanya dalam riwayat ini ditambahkan, 'maka ketegangan pun terjadi antara Abu Dzar dan Mu'awwiyah mengenai masalah ini.' Lalu Mu'awwiyah mengirim surat kepada Khalifah Utsman, mengadu perihalku. Lalu Khalifah Utsman mengirim surat kepadaku, isinya memerintahkan kepadaku untuk menghadapnya.

Abu Dzar melanjutkan kisahnya, "Ketika aku tiba di Madinah, maka orang-ramai selalu mengerumuniku seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelum hari itu. Lalu aku mengadu kepada Khalifah Utsman tentang hal tersebut, maka Khalifah Utsman berkata, "Menjauhlah kamu dari Madinah, tapi jangan terlalu jauh." Aku (Abu Dzar) berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berganjak dari pendapatku."

Mazhab Abu Dzar r.a mengatakan bahawa haram menyimpan harta lebih dari apa yang diperlukan untuk nafkah orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Dan dia selalu memberi fatwa dengan pendapat ini dan menganjurkan serta memerintahkan orang supaya mengamalkannya, bahkan dia bersikap keras terhadap orang yang melanggarnya. Maka sikapnya itu dicegah oleh Mu'awwiyah, tetapi Abu Dzar tidak menuruti dan terus melanjutkan fatwanya itu.

Mu'awwiyah merasa khuatir kalau orang tertimpa mudarat dalam masalah itu. Maka dia menulis surat kepada Amirul Mu'minin Utsman bin Affan, mengadu perkara Abu Dzar dan meminta agar Abu Dzar ditarik ke Madinah. Maka Utsman ibnu Affan memanggilnya ke Madinah dan menempatkannya di Rabzah seorang diri. Di Rabzah itu juga Abu Dzar r.a meninggal dunia dalam masa pemerintahan Khalifah Utsman.

Mu'awwiyah pernah mengujinya (apakah ucapannya itu sesuai dengan sikapnya) ketika Abu Dzar masih berada dekat dengannya. Maka Mu'awwiyah mengirim wang sebanyak seribu dinar kepada Abu Dzar, dan ternyata pada hari itu juga Abu Dzar membahagi-bahagikannya kepada orang sampai habis. Kemudian Mu'awwiyah mengirim orang yang disuruhnya tadi untuk mengatakan, "Sesungguhnya Mu'awwiyah mengutusku hanya kepada orang lain, bukan kamu, tetapi saya keliru. Kerana itu berikanlah wang emas tadi." Abu Dzar menjawab, "Celakalah kamu, sesungguhnya wang itu telah saya nafkahkan kesemuanya. Tetapi jika hartaku datang, maka aku akan kembalikannya kepada kamu."

Di dalam sebuah hadits Shahih disebutkan bahawa Rasulullah S.a.w telah bersabda kepada Abu Dzar;

مَا يَسُرّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْل أُحُد ذَهَبًا يَمُرّ عَلَيَّ ثَلَاثَة أَيَّام وَعِنْدِي مِنْهُ شيء الا دِينَار أَرْصُدهُ  لِدَيْنٍ

"Tidaklah menggembirakanku bila aku memiliki emas sebanyak Bukit Uhud, lalu lewat masa tiga hari, sedangkan padaku masih tersisa sesuatu darinya, kecuali satu dinar yang aku simpan untuk membayar hutang."

Hal ini (hanya Allah yang lebih mengetahui) merupakan dalil yang menyokong Abu Dzar berpegang dengan pendapatnya itu.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Sa'id ibnu Abul Hasan, dari Abdullah ibnu Shamit r.a yang menceritakan bahawa dia pernah bersama Abu Dzar. Dia mendapat kiriman 'ata-nya, dan ketika itu dia bersama seorang pelayan perempuannya. Lalu pelayan perempuan itu melayani semua keperluan Abu Dzar dan menyisakan tujuh keping dari 'ata itu. Tetapi Abu Dzar memerintahkan kepada pelayan perempuannya itu agar tujuh keping wang emas itu ditukar dengan wang kecil (untuk disedekahkan).

Perawi melanjutkan kisahnya, "Lalu aku mengatakan kepada Abu Dzar, "Sebaiknya engkau simpan sahaja untuk keperluan rumahmu dan keperluan tamu yang singgah di rumahmu." Abu Dzar menjawab, "Sesungguhnya kekasihku (yakni Nabi S.a.w) telah memerintahkan kepadaku bahawa emas atau perak yang aku simpan, maka hal itu merupakan bara api bagi pemiliknya, hingga dia membelanjakannya di jalan Allah S.w.t." Imam Ahmad meriwayatkannya juga dari Yazid, dari Hammam, dengan sanad yang sama, hanya ditambahkan lafaz ifragan (sampai habis).

[Petikan dari Imam Ibnu Katsir - Tafsir ibnu Katsir, Surah at-Taubah, ayat 34 - 35]

Ray of truth - ray of light
Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari berbagai jalur dari Adi ibnu Hatim r.a yang menceritakan bahawa ketika sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah S.a.w, dia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyyah dia telah masuk agama Nasrani, kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Kemudian Rasulullah S.a.w menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi ibnu Hatim dan memberinya hadiah. Saudara perempuan Adi ibnu Hatim kembali kepada saudara lelakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah S.a.w.

Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, iaitu Kabilah Tayyi', dan ayahnya (iaitu Hatim at-Tai') terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibnu Hatim.

Adi masuk menemui Rasulullah S.a.w sedangkan pada leher Adi tergantung salib yang diperbuat dari perak. Ketika itu Rasulullah S.a.w sedang membacakan firman-Nya;

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابً۬ا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

"Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. [at-Taubah : 31]

Adi melanjutkan kisahnya, bahawa dia menjawab, "Sesungguhnya mereka tidak menyembahnya." Rasulullah S.a.w bersabda;

"Tidak, sesungguhnya mereka mengharamkan perkara yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan perkara yang haram bagi mereka, lalu mereka mengikutinya, yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka."

Kemudian Rasulullah S.a.w bersabda, "Wahai Adi, bagaimanakah pendapatmu. Apakah membahayakan mu bila dikatakan Allah Mahabesar? Apakah kamu mengetahui sesuatu yang lebih besar daripada Allah bila Allah menimpakan bahaya kepadamu? Apakah membahayakanmu bila dikatakan bahawa tiada Tuhan selain Allah? Apakah kamu mengetahui ada Tuhan selain Allah?"

Rasulullah S.a.w mengajaknya masuk Islam. Akhirnya Adi masuk Islam dan mengucapkan syahadah yang benar.

Adi melanjutkan kisahnya, setelah itu dia melihat wajah Rasulullah S.a.w bersinar ceria, lalu dia bersabda;

إِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، والنَّصَارَى ضالّونَ

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu dimurkai dan orang-orang Nasrani itu orang-orang yang sesat."

[Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah at-Taubah, ayat 31]


Adi ibnu Hatim, anak lelaki Hatim yang terkenal sangat dermawan, adalah seorang Nasrani yang sangat disegani oleh kaumnya. Dia berhak mengambil seperempat barang pampasan perang yang berhasil dirampas oleh kaumnya (tradisi ynag berlaku di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu). Setelah mendengar Rasulullah S.a.w dan dakwahnya, dia tidak menyukai dakwah Rasulullah S.a.w dan meninggalkan kaumnya, kemudian bergabung dengan orang-orang Nasrani Syam.

Adi menuturkan kisahnya; "Kemudian aku lebih membenci keberadaanku di sana berbanding kebencianku kepada Rasulullah S.a.w, lalu aku putuskan lebih baik aku pergi menemuinya, kalau dia seorang raja atau pendusta nescaya aku dapat mengetahuinya dan jika dia seorang yang benar (Nabi) maka aku mesti mengikutinya.

Kemudian aku berangkat hingga aku berada di hadapan Rasulullah S.a.w di Madinah. Aku menemui beliau ketika beliau berada di masjidnya lalu aku ucapkan salam kepadanya. Beliau bertanya; "Siapa anda?" , aku jawab; "Adi ibnu Hatim!"

Rasulullah S.a.w kemudian berdiri dan membawaku ke rumahnya. Demi Allah, ketika beliau membawaku ke rumah tiba-tiba ada seorang perempuan tua dan lemah yang mencegahnya kemudian beliau pun berhenti lama sekali kepada wanita yang mengajukan keperluannya kepada beliau itu. Menyaksikan hal ini aku berkata di dalam hati; "Demi Allah, ini bukan gaya seorang raja."

Setelah itu, Rasulullah S.a.w berjalan lagi membawaku. Ketika membawaku masuk ke dalam rumahnya, beliau mengambil sebuah bantal dari kulit yang sangat sederhana kemudian menghulurkan kepadaku seraya berkata; "Duduklah di atasnya!" Aku jawab; "Anda sajalah yang duduk di atas bantal itu," sedangkan beliau sendiri duduk di atas tanah. Di dalam hati aku berkata; "Demi Allah, ini bukan perilaku seorang raja."

Kemudian beliau berkata; "Wahai Adi ibnu Hatim, apakah engkau mengetahui Ilah selain Allah?" Aku jawab; "Tidak." Beliau bertanya lagi; "Tidakkah engkau seorang yang beragama?" Aku jawab; "Ya, benar demikian." Beliau bertanya lagi; "Tidakkah engkau memungut seperempat dari barang rampasan yang diperolehi kaummu?" Aku jawab; "Ya, benar demikian." Beliau kemudian berkomentar; "Sesungguhnya hal itu tidak dihalalkan oleh agamamu." Aku jawab; "Demi Allah, memang dilarang."

Selanjutnya beliau berkata; "Wahai Adi ibnu Hatim, barangkali engkau masih enggan memeluk agama ini (Islam) kerana melihat kemiskinan di kalangan pemeluknya. Demi Allah sebentar lagi harta kekayaan akan berlimpah ruah kepada mereka (kaum Muslimin) sehingga tidak ada orang lagi yang mahu mengambilnya. Barangkali engkau masih enggan memeluk agama ini (Islam) kerana banyaknya musuh mereka dan sedikitnya jumlah mereka, demi Allah sebentar lagi engkau akan mendengar seorang wanita yang pergi dari Qadisiyah menunggang unta ke rumah ini tanpa rasa takut. Barangkali engkau masih enggan memeluk agama ini, kerana kerajaan dan kekuatan masih berada di tangan orang-orang selain mereka, demi Allah sebentar lagi engkau akan mendengar tentang istana-istana putih dari Babilonia jatuh ke tangan mereka (kaum Muslimin). 

Adi berkata; "Kemudian aku pun masuk Islam."

Adi berkata; "Kemudian aku telah menyaksikan dua kali hal yang disebutkan Rasulullah S.a.w di atas; wanita (yang pergi dari Qadisiyah ke Madinah sendirian tanpa rasa takut, sebagaimana diramalkan Nabi S.a.w) dan aku sendiri ikut dalam pasukan pertama penyerbuan harta kekayaan Kisra. Aku bersumpah kepada Allah, hal ketiga yang dijanjikan Nabi S.a.w akan terbukti."

[Dr Sa'id Ramadhan Al-Buthiy - Sirah Nabawiyyah. Berita masuk Islamnya Adi ibnu Hatim]

Elektrik
Al-Walid ibnu Muslim mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdullah ibnul Mubarak, dari Abu Bakar al-Huzali, dari Ikrimah maula ibnu Abbas, dari Syaibah ibnu Utsman yang menceritakan bahawa ketika dia melihat Rasulullah S.a.w di medan Perang Hunain dalam keadaan tidak bersenjata, maka dia teringat ayah dan bapa saudaranya yang telah dibunuh oleh Ali dan Hamzah.

Maka dia berkata (kepada dirinya sendiri), "Sekarang aku menemui kesempatan untuk melampiaskan dendamku kepadanya." Lalu dia pergi mendatangi Nabi S.a.w dari sebelah kanannya. Tiba-tiba dia bersua dengan al-Abbas ibnu Abdul Muthalib yang sedang berdiri melindunginya dengan memegang perisai putih. Kilauan cahayanya seperti perak, menembus debu yang berterbangan. Maka dia berkata (kepada dirinya sendiri), "Al-Abbas adalah bapa saudara Nabi S.a.w, pasti beliau membelanya sampai mati."

Lalu dia mendatangi Nabi S.a.w dari sebelah kirinya, tiba-tiba dia bersua dengan Abu Sufyan ibnul Harits ibnu Abdul Muthalib. Maka dia berkata, "Abu Sufyan adalah anak kepada bapa saudaranya, pasti dia mempertahankannya sampai titis darah penghabisan."

Kemudian dia mendatangi Nabi S.a.w dari arah belakangnya, sehingga jarak antara Nabi S.a.w dan beliau cukup untuk melibas pedang terhadapnya. Tetapi tiba-tiba muncul kilatan api yang menghalang antara dia dan Nabi S.a.w, seakan-akan seperti kilat yang menyambar sehingga dia mundur kerana takut api itu mengenainya. Kemudian dia meletakkan tangannya di matanya kerana silau, lalu mundur. Ketika itu, Rasulullah S.a.w menoleh ke arahnya, lalu bersabda;

يا شيبة يا شيبة ادن مني. اللهم اذهب عنه الشيطان

"Ya Syaibah, Ya Syaibah, mendekatlah kepadaku. Ya Allah, lenyapkanlah syaitan dari dirinya."

Syaibah ibnu Utsman meneruskan kisahnya, lalu dia mengangkat pandangannya ke arah Nabi S.a.w, dan pada saat itu juga dia merasakan bahawa Nabi S.a.w lebih dia cintai dari pendengaran dan penglihatannya. Dan Nabi S.a.w bersabda memerintahkan kepadanya, "Ya Syaibah, perangilah orang-orang kafir itu."

Imam al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini melalui al-Walid, lalu dia mengetengahkan hal yang sepertinya. Kemudian Imam al-Baihaqi meriwayatkan melalui hadits Ayyub ibnu Jabir, dari Sadaqah ibnu Sa'id ibnu Syaibah, dari ayahnya yang menceritakan bahawa, dia berangkat bersama Nabi S.a.w dalam Perang Hunain. Syaibah mengatakan, "Demi Allah, saya mahu keluar bukanlah kerana Islam, bukan pula kerana mengetahui tentang Islam, tetapi saya menunggu-nunggu kesempatan dengan harapan semoga orang-orang Hawazin menang ke atas kaum Quraisy."

Aku (Syaibah) yang sedang dalam keadaan berdiri bersama Rasulullah S.a.w berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat kuda yang berwarna hitam keputih-putihan (kelabu), yakni pasukan berkuda yang semua warnanya kelabu (pasukan malaikat). Maka Nabi S.a.w bersabda;

يا شيبة انه لا يراها الا كافر

"Wahai Syaibah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya kecuali orang kafir."

Maka Nabi S.a.w mengusap tangannya ke dadaku sambil berdoa, "Ya Allah, berilah hidayah kepada Syaibah." Nabi S.a.w mengusap dadaku kedua kalinya seraya berdoa, "Ya Allah, berilah Syaibah petunjuk." Lalu mengusap dadaku lagi ketiga kalinya seraya berdoa, "Ya Allah, berilah Syaibah petunjuk."

Syaibah melanjutkan kisahnya, "Demi Allah, sebelum tangan beliau terangkat dari dadaku dalam usapannya yang ketiga, terasa dalam diriku bahawa tiada seorang pun dari makhluk Allah yang lebih aku cintai daripada Nabi S.a.w."

[Imam Ibnu Katsir - Tafsir Ibnu Katsir, Surah at-Taubah, ayat 26 - 27]

Pahlawan Muslimin
Ketika Perang Hunain, kaum Muslimin merasa ujub (kagum diri) dengan jumlah mereka yang ramai. Tetapi sekalipun demikian, jumlah yang ramai itu tidak memberikan manfaat apa pun pada mereka, kerana kemudiannya mereka lari mundur, kecuali sebahagian kecil dari mereka yang tetap bertahan bersama Rasulullah S.a.w.

Kemudian Allah menurunkan pertolongan dan bantuan-Nya kepada rasul-Nya dan kaum mukmin yang bersamanya.

Perang Hunain terjadi selepas kemenangan ke atas kota Mekah, iaitu pada bulan Syawal tahun ke lapan Hijrah. Setelah Rasulullah S.a.w selesai membuka kota Mekah dan membenahi urusannya serta majoriti penduduknya telah masuk Islam, lalu Rasulullah S.a.w membebaskan mereka. Maka setelah itu sampailah berita kepada Rasulullah S.a.w bahawa orang-orang Hawazin telah mempersiap bala tentera untuk memeranginya di bawah pimpinan amir mereka (iaitu Malik ibnu Auf an-Nadri) dengan dibantu oleh semua orang Saqif, Bani Jusym, Bani Sa'd ibnu Bakr, dan beberapa puak dari Bani Hilal yang jumlahnya tidak ramai, serta sejumlah orang dari kalangan Bani Amr ibnu Amri.

Mereka datang membawa kaum wanita dan anak-anaknya, dan semua ternak kambing serta ternak lainnya milik mereka, mereka datang dengan segala sesuatunya tanpa ada yang ketinggalan.

Maka Rasulullah S.a.w berangkat untuk menghadapi mereka dengan pasukannya yang terdiri dari orang-orang yang ikut bersamanya dalam membuka kota Mekah. Jumlah mereka terdiri dari sepuluh ribu orang dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansar serta kabilah-kabilah Arab lainnya. Dan ikut serta dengan Nabi S.a.w, orang-orang yang telah masuk Islam dari kalangan penduduk Mekah yang disebut sebagai kaum Tulaqa (orang-orang yang dibebaskan), mereka berjumlah dua ribu orang.

Rasulullah S.a.w membawa mereka menuju daerah musuh. Akhirnya mereka bersua di lembah Hunain, iaitu sebuah lembah yang terletak antara Mekah dan Taif. Pertempuran terjadi di lembah itu pada awal pagi.

Mereka menuruni lembah itu, sedangkan orang-orang Hawazin telah memasang perangkap bagi pasukan kaum Muslimin. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, maka pasukan Muslim merasa terkejut kerana mereka diserang secara mendadak. Musuh menghujani mereka dengan anak-anak panahnya, dan mereka menghunus pedangnya masing-masing, lalu secara beramai-ramai menyerang pasukan kaum Muslim, sesuai dengan perintah raja mereka.

Menghadapi serangan dari dua arah itu pasukan kaum Muslim terpukul mundur, lalu mereka lari. Sedangkan Rasulullah S.a.w sendiri tetap bertahan seraya mengenderai haiwan baghalnya yang berwarna merah, dan beliau maju terus menuju jantung pertahanan musuh. Bapa saudara kepada Rasulullah (iaitu al-Abbas) memegang kendalinya di sebelah kanan, sedangkan yang memegang kendali di sebelah kirinya adalah Abu Sufyan ibnul Harits ibnu Abdul Muthalib.

Ikut bertahan bersama Rasulullah S.a.w sejumlah orang dari kalangan sahabat-sahabatnya yang jumlahnya lebih kurang seratus orang, tetapi ada yang mengatakan lapan puluh orang.  Di antaranya ialah Abu Bakar, Umar, al-Abbas, Ali, al-Fadl ibnu Abbas, Abu Sufyan ibnul Harits, Aiman ibnu Ummu Aiman, Usamah ibnu Zaid, dan sahabat-sahabat lainnya, semoga Allah melimpahkan redha-Nya kepada mereka.

Kemudian Nabi S.a.w memerintahkan bapa saudaranya (iaitu al-Abbas) yang terkenal mempunyai suara yang keras untuk menyeru dengan kata-kata, "Wahai orang-orang yang telah berbaiah di bawah pohon!" dengan sekeras suaranya. Pohon tersebut ialah pohon tempat Baiatul Ridhwan dilakukan. Kaum Muslim dari kalangan Muhajirin dan Ansar berbaiah kepada Nabi S.a.w di tempat itu, bahawa mereka tidak akan lari meninggalkan Nabi S,a.w dalam keadaan apa pun.

Maka al-Abbas menyeru mereka dengan kata-kata, "Ya Ashhaabus Samrah!" Adakalanya pula dia menyeru, "Wahai orang-orang yang memiliki Surah al-Baqarah!" Maka kaum Muslim menjawabnya dengan ucapan, "Labbaika, ya labbaika."

Pasukan kaum Muslim kembali dan bergabung dengan Rasulullah S.a.w sehingga seorang lelaki yang untanya menolak, berbalik turun dari untanya dan memakai baju besinya, lalu melepaskan untanya dan bergabung dengan Rasulullah S.a.w.


Bantuan tentera Malaikat

Setelah sejumlah pasukan dari kalangan kaum Muslim bergabung dengan Rasulullah S.a.w, maka beliau memerintahkan untuk mulai membalas serangan dengan bersungguh-sungguh.  Lalu beliau mengambil segenggam pasir setelah berdoa kepada Tuhan, dan meminta pertolongan kepada-Nya, lalu dia bersabda;

اللَّهُمَّ أنْجِزْ لي ما وَعَدْتَنِي

"Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku."

Kemudian beliau S.a.w melemparkan kepada pasukan kaum Musyrik dengan pasir itu. Maka tidak ada seorang pun dari pasukan musuh melainkan kedua mata dan mulutnya terkena pasir itu yang membuatnya sibuk dengan keadaan dirinya sehingga lupa kepada peperangan yang dihadapinya. Akhirnya mereka terpukul mundur, dan kaum Muslim mengejar mereka dari belakang seraya membunuh dan menawan mereka.

Ya'la ibnu Atha' mengatakan, telah menceritakan kepadaku anak-anak orang Hawazin, dari bapa-bapa mereka, bahawa mereka mengatakan, "Tidak ada seorang pun dari kami melainkan kedua mata dan mulutnya di penuhi pasir,  dan kami mendengar suara gemerencing loceng antara langit dan bumi seperti suara besi yang di pukul kepada loceng besi."  Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Al-Hafidz al-Baihaqi dalam kitab Dalaailun Nubuwwah melalui hadits Abu Daud at-Thayalisi dari Hammad ibnu Salamah dengan sanad yang sama.

Di dalam kitab Shahihain, melalui hadits Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al-Barra ibnu Azib r.a, disebutkan bahawa seorang lelaki bertanya kepadanya, "Wahai Abu Imarah, apakah engkau lari meninggalkan Rasulullah S.a.w dalam Perang Hunain?" Al-Barra ibnu Azib menjawab, "Tetapi Rasulullah S.a.w tidak lari."

Al-Barra melanjutkan kisahnya, "Sesungguhnya orang-orang Hawazin itu (musuh) adalah satu kaum yang terkenal mahir dalam memanah. Ketika kami berhadapan dengan mereka dan menyerang mereka, maka mereka terpukul mundur. Maka pasukan kaum Muslim merampas harta rampasan, tetapi pasukan musuh menghadang kami dengan panah-panah mereka, akhirnya pasukan kaum Muslim terpukul mundur. Dan sesungguhnya aku melihat Rasulullah S.a.w bersama Abu Sufyan ibnul Harits yang memegang tali kendali baghal yang ditunggangnya, sambil Nabi S.a.w mengucapkan;

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

"Aku adalah nabi yang tidak pernah dusta, aku adalah anak Abdul Muthalib!"

Menurut kami, dari kisah ini dapat ditarik kesimpulan keberanian Nabi S.a.w yang tidak terperi. Dalam situasi seperti itu (pertempuran sedang sengit), pasukan beliau telah mundur dan lari meninggalkan dirinya. Tetapi beliau tetap berada di atas baghalnya, padahal baghal tidak laju larinya dan tidak layak untuk lari atau menyerang. Sekalipun demikian, beliau memacunya menuju jantung musuh seraya mengisyaratkan nama dirinya, agar orang yang tidak mengenalinya menjadi kenal kepadanya, semoga selawat dan salam Allah terlimpahkan kepadanya sampai hari pembalasan. Sikap seperti itu tiada lain hanyalah kerana percaya kepada Allah dan bertawakkal kepada-Nya, bahawa Allah pasti menolongnya dan akan menyempurnakan risalah yang dikembangkannya, serta pasti meninggikan agama-Nya di atas semua agama lain.

Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadaku al-Hasan ibnu Arafah, telah menceritakan kepadaku al-Mu'tamir ibnu Sulaiman, dari Auf (iaitu ibnu Abu Jamilah al-'Arabi) bahawa dia pernah mendengar Abdur Rahman maula Ibnu Bursun mengatakan, "Telah menceritakan kepadaku seorang lelaki yang bersama kaum Musyrik dalam Perang Hunain. Dia mengatakan bahawa ketika kami berhadapan dengan sahabat-sahabat Rasulullah dalam Perang Hunain,  para sahabat itu berperang dengan kami dalam waktu yang singkat. Setelah kami berhasil memukul mundur para sahabat, kami mengejar para sahabat itu dari belakang, hingga sampailah kami kepada seorang yang mengenderai baghal putihnya. Ternyata dia adalah Rasulullah S.a.w sendiri.

Ketika kami sampai dekatnya, tiba-tiba kami dihadang oleh ramai kaum lelaki yang semuanya berpakaian putih dengan wajah yang tampan-tampan, lalu kaum lelaki itu berkata kepada kami, "Semoga wajah-wajah itu terkena pasir, kembalilah kalian!" Maka pada akhirnya kami terpukul mundur, dan orang-orang itu menaiki belakang-belakang kami. Ternyata orang-orang tersebut adalah para malaikat."

[Petikan dari Imam Ibnu Katsir - Tafsir ibnu Katsir, Surah at-Taubah, ayat 25 - 27]


Bersambung ke tajuk Kisah Syaibah peluk Islam setelah gagal Bunuh Rasulullah dalam Perang Hunain

Kategori

Air terjun (8) Ajaib (22) Alam sekitar (10) Angkasalepas (51) Animasi GIF (3) Antik (8) Aqidah (13) Arkeologi (21) Astronomi (48) Bala bencana (41) Batu kalimah (4) Batu permata (23) Biar betul (112) Biologi (2) Bionik (4) Budaya (5) Cinemagraph (3) Dajjal (2) Download (2) Duit (37) Duit Kertas (15) Duit Syiling (24) Dunia Hiburan (127) Ekonomi Dunia (20) Ensaiklopedia (55) Foto (345) Freemason (2) Freeware (3) Gempa bumi (7) Geologi (6) Gerhana bulan (1) GIF animation (3) Grafik 3D (3) Halimunan (3) Hamas (8) Hantu (52) High speed video (6) Iblis (13) Illuminati (26) Imam empat mazhab (5) Indeks batu permata (1) Indeks duit (2) Indeks kad telefon (1) Indeks sampul duit raya (1) Indeks setem (1) Internet (91) Jalan-jalan (56) Jenayah (121) Jin (35) Kad telefon (3) Kamera (20) Kamera digital (15) Kata-kata hikmah (28) Kemalangan (56) Kematian (55) Kesihatan dan Perubatan (189) Ketenteraan (46) Kiamat (7) Kisah akhir zaman (2) Klasik (59) Kristologi (45) Landskap (108) Makanan dan minuman (17) Makro (6) Manipulasi Foto (6) Metafizik (5) Misteri (58) Motivasi (35) Muzium mini (65) Paleontologi (1) Palestine (49) Paranormal (28) Penggodam (22) Perang (32) Perkahwinan (22) Pernikahan (19) Perubatan Islam (5) Polis (9) Politik (130) Politik dunia (49) Puisi (6) Rekod (101) Robotik (27) Sains (59) Sampul duit raya (5) Scam (5) Sedih (46) Sejarah (29) Sejarah Islam (16) Sejarah kuno (4) Selebriti meninggal (12) Seni (5) Seni beladiri (1) Senibina (20) Serangga (15) Sukan (42) Syiah (15) Syirik (1) Syria (42) Teknologi (231) Teknologi Nano (7) Teori konspirasi (160) Time lapse (39) Timur Tengah (173) Tumbuhan (36) UFO (39) Ulama meninggal dunia (2) Video (290) Wallpaper Islamik (39) Yahudi (9) Zionis (20)