Berita Terkini

Kisah Maryam binti Imran dan anaknya Nabi Isa a.s

Kisah Maryam dan Nabi Isa
Imam Ahmad berkata, Abdur Razzaq telah menceritakan kepada kami, Muammar telah menceritakan kepada kami, dari az-Zuhry, dari Ibnu al-Musayyab, dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya Nabi S.a.w telah bersabda;

"Setiap (bayi) yang lahir, maka syaitan pasti mengganggunya ketika dia lahir. Sehingga bayi tersebut akan menjerit kerana gangguan syaitan, kecuali Maryam dan anaknya." 

Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari hadits Abdur Razzaq.

Imam Ahmad berkata, Abdul Malik telah menceritakan kepada kami, Al-Mughirah iaitu Ibnu Abdur Rahman al-Khuzamiy telah menceritakan kepada kami, dari Abu az-Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi S.a.w beliau bersabda, "Setiap anak Adam akan dilukai oleh syaitan pada bahagian sampingnya ketika lahir, kecuali Isa ibnu Maryam. Syaitan mahu melukainya, namun ia hanya melukai hijab." [HR Ahmad, dengan sanad yang shahih]

Para ahli tafsir mengatakan, Nabi Zakaria a.s menempatkan Maryam di tempat yang mulia yang terletak di dalam masjid. Tidak ada yang dapat menemuinya melainkan hanya dirinya. Maryam beribadah kepada Allah di tempat itu dan dia pun melakukan kewajipan-nya. Dia dijadikan contoh kepada Bani Israel kerana ibadah-nya. Dia dikenali memiliki keadaan yang  mulia dan sifat yang baik.

Bahkan ketika Nabi Zakaria masuk menemuinya di tempat ibadah-nya maka dia mendapati ada makanan yang aneh dan tidak pada musimnya. Oleh kerananya Zakaria bertanya, "Dari mana kamu memperolehi makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah." Mulai saat itulah, Nabi Zakaria sangat berharap untuk memiliki anak dari keturunan-nya meskipun dia telah tua.

Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, at-Turmudzi dan an-Nasa-i telah meriwayatkan dari berbagai jalur dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, dari Ali bin Abi Thalib r.a dia berkata, Rasulullah S.a.w bersabda, "Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran. Sebaik-baik wanita adalah Khadijah binti Khuwailid."

Abu Ya'la al-Mushiliy berkata,  Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, Daud bin al-Farat telah menceritakan kepada kami, dari 'Ulbar bin Ahmar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah S.a.w pernah membuat empat garis di atas tanah, lalu bertanya, "Tahukah kalian apakah ini?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Maka Rasulullah S.a.w bersabda, "Seutama-utama wanita penghuni syurga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim isteri Firaun." [HR Ahmad dan an-Nasaa-i dalam kitab Al-Kubraa, dengan sanad yang shahih]

"Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab Al-Quran ini perihal Maryam, ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur. Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka maka Kami hantarkan kepadanya, Roh dari kami lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya. Maryam berkata: Sesungguhnya aku berlindung kepada (Allah) Ar-Rahman daripada (gangguan) mu kalaulah engkau seorang yang bertaqwa. Ia berkata: "Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu, untuk menyebabkanmu dikurniakan seorang anak yang suci". Maryam bertanya (dengan cemas); Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, dan aku pula bukan perempuan jahat?" Ia menjawab: "Demikianlah keadaannya tak usahlah dihairankan; Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagiKu; dan Kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami) untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari Kami; dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Maka Maryam hamil-lah mengandungnya, lalu dia memencilkan diri dengan kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh. (Ketika dia hendak bersalin) maka sakit beranak itu memaksanya (pergi bersandar) ke pangkal sebatang pohon tamar (kurma); dia berkata alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang! Lalu dia diseru dari sebelah bawahnya:" Janganlah engkau berdukacita (wahai Maryam), sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. "Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah: Sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana (Allah) Ar-Rahman; (setelah aku menyatakan yang demikian) maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapapun dari kalangan manusia pada hari ini". Kemudian baliklah dia kepada kaumnya dengan mendukung anaknya, mereka pun menempelaknya dengan berkata: "Wahai Maryam! Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu perkara yang besar salahnya!" Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk akhlaknya, dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat!" Maka Maryam segera menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata (dengan hairannya): "Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih kanak-kanak dalam buaian?" Dia menjawab: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Dia telah memberikan kepadaku Kitab (Injil), dan Dia telah menjadikan aku seorang Nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan aku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. " Serta (diperintahkan aku) taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong takbur atau derhaka. Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat)". Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa Ibnu Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya. Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha Sucilah Dia. Apabila menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah Dia berfirman kepadanya: "Jadilah engkau", lalu menjadilah ia. Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah kamu akan Dia, inilah jalan yang betul (lurus)". Kemudian, golongan-golongan (dari kaumnya) itu berselisihan sesama sendiri. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir (yang berselisihan) itu, dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya." [Surah Maryam : ayat 16 - 37]

Sejumlah Ulama Salaf, di antaranya ialah Wahb bin Munabbih menyebutkan bahawa, ketika telah nampak tanda-tanda kehamilan-nya, maka orang yang pertama sekali melihatnya ialah seorang lelaki dari kalangan ahli ibadah Bani Israel yang bernama Yusuf bin Ya'qub an-Najar. Dia ialah sepupu Maryam. Dia merasa sangat hairan melihat keadaan tersebut. Sebab dia mengetahui bagaimana agama Maryam, kesucian dan ibadah-nya. Di sisi lain, melihatnya sedang hamil sedangkan dia tidak memiliki suami. Suatu hari dia datang kepada Maryam seraya berkata, "Wahai Maryam, mungkinkah ada tumbuhan tanpa adanya biji?" Maryam menjawab, "Ya. Allah Ta'ala telah menciptakan Adam tanpa adanya lelaki dan perempuan." Yusuf bin Ya'qub an-Najar berkata, "Beritahu padaku tentang keadaan-mu." Maryam menjawab, "Allah Ta'ala telah memberi khabar gembira padaku, "dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah). Dan dia berbicara kepada manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang-orang yang shaleh." [Aali-Imran : 45 - 46]

Abu al-Qasim berkata, Malik berkata, "Telah sampai kepadaku bahawasanya Isa Ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria ketika dalam kandungan dalam waktu yang bersamaan. Telah sampai kepadaku bahawasanya ibu Yahya berkata kepada Maryam, "Aku melihat janin yang ada dalam perutku sedang sujud kepada janin yang ada dalam perutmu." Malik berkata, "Aku berpendapat bahawa ianya kerana keutamaan Isa a.s. Sebab Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepadanya mampu menghidupkan orang yang telah mati, menyembuhkan orang buta dan penyakit sopak." Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, Maryam berkata, "Ketika aku sedang sendirian, maka dia (Isa) mengajak-ku berbicara dan berbincang. Namun bila aku bersama orang-ramai, maka dia bertasbih di dalam perutku."

Ibnu Jarir menyebutkan dalam kitab at-Tarikh bahawasanya mereka telah menuduh Zakaria berbuat zina dengan Maryam dan mereka hendak membunuhnya. Lantas Zakaria lari dari mereka.

Sebahagian orang-orang munafiq ada yang menuduh Maryam telah berbuat zina dengan sepupunya Yusuf bin Ya'qub an-Najar. Tatkala keadaan-nya mula kesempitan, dia tidak mampu berbicara apa-apa, maka ketawakkalan Maryam kepada Allah Ta'ala bertambah besar.

Firman Allah Ta'ala, ertinya; "Maka Maryam menunjuk kepada anaknya." Yakni bertanyalah kalian kepadanya. Sebab jawapan ada padanya dan apa yang kalian inginkan ada padanya. Ketika itulah mereka berkata, diantaranya orang-orang sombong, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buaian?" 

Ketika itulah Isa a.s berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Dia telah memberikan kepadaku Kitab (Injil), dan Dia telah menjadikan aku seorang Nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang berkat di mana sahaja aku berada, dan diperintahkan aku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat selagi aku hidup. " Serta (diperintahkan aku) taat dan berbuat baik kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong takbur atau derhaka. Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat)". [Surah Maryam : 30 - 33]

Wahb bin Munabbih menyebutkan, tatkala patung-patung di belahan bumi bahagian barat dan timur saling berjatuhan, syaitan pun bingung kerananya. Maka Iblis memberitahu mereka perihal kelahiran Isa Ibnu Maryam.  Mereka mendapatinya berada dalam pangkuan ibunya sedangkan para malaikat berada di sekelilingnya.

Lalu muncul bintang yang besar di langit, sehingga Raja Parsi pun merasa bingung melihatnya. Lantas dia bertanya kepada para dukun tentang hal tersebut, mereka menjawab, "Bintang yang besar ini kerana telah lahir seorang bayi yang agung di muka bumi." Lalu raja itu mengutus para utusan-nya membawa hadiah yang akan diberikan kepada Isa berupa emas,  sayur-sayuran dan susu.

Ketika utusan tersebut tiba di Syam, maka raja Syam bertanya mereka apa yang mereka bawa. Mereka menyebutkan isi hadiah tersebut. Kemudian dia bertanya tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Ternyata telah lahir Isa ibnu Maryam di Baitul Maqdis.

Isa menjadi terkenal setelah dia mampu berbicara ketika masih dalam buaian. Kemudian raja Syam mengutus utusan tersebut dengan disertai orang yang mengetahuinya bagi membunuh Isa setelah utusan itu pergi. Ketika utusan tersebut tiba di hadapan Maryam, maka mereka menyerahkan hadiah dan kembali seraya berkata, "Sesungguhnya utusan raja Syam datang untuk membunuh kamu." Kemudian Maryam membawanya ke Mesir. Dia tinggal di Mesir hingga Isa berumur 12 tahun. Di masa kecilnya, telah nampak berbagai mukjizat pada diri Isa a.s.

Ishaq bin Bisyr berkata, Idris berkata kepada kami dari datuknya dan Wahb bin Munabbih, dia berkata, "Tatkala Isa a.s berusia tiga belas tahun, maka Allah S.w.t memerintahkan kepadanya untuk kembali dari Mesir menuju Baitul Ilya. Maka dia dan ibunya menemui Yusuf, sepupunya dengan menunggang keldai hingga mereka sampai ke Ilya. Dia tinggal di tempat itu hingga Allah menurunkan Injil kepadanya, mengajarkan Taurat kepadanya, memberinya mukjizat mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang diserang berbagai penyakit, mengetahui hal-hal yang ghaib serta hal-hal yang disimpan oleh orang-ramai di rumah mereka. Orang-ramai pun membicarakan kedatangan-nya.

Mereka terkejut apabila melihat perkara-perkara yang aneh. Mereka mulai takjub kepadanya. Kemudian Isa menyeru mereka untuk menyembah Allah sehingga keberadaan-nya mulai tersebar di tengah-tengah mereka.

[Imam Ibnu Katsir - Qishashul Anbiya']

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Terima kasih :)

Kategori

Air terjun (9) Ajaib (22) Al-Hadits dan Sains (2) Alam sekitar (10) AlQuran dan Sains (38) Angkasalepas (51) Animasi GIF (3) Antik (8) Aqidah (13) Arkeologi (21) Astronomi (48) Bala bencana (41) Batu kalimah (4) Batu permata (23) Biar betul (112) Biologi (2) Bionik (4) Budaya (5) Cinemagraph (3) Dajjal (2) Download (2) Duit (37) Duit Kertas (15) Duit Syiling (24) Dunia Hiburan (127) Ekonomi Dunia (20) Ensaiklopedia (55) Foto (346) Freemason (2) Freeware (3) Gempa bumi (7) Geologi (6) Gerhana bulan (1) GIF animation (3) Grafik 3D (3) Halimunan (3) Hamas (8) Hantu (52) High speed video (6) Iblis (13) Illuminati (26) Imam empat mazhab (5) Indeks batu permata (1) Indeks duit (2) Indeks kad telefon (1) Indeks sampul duit raya (1) Indeks setem (1) Internet (93) Jalan-jalan (56) Jenayah (121) Jin (36) Kad telefon (3) Kamera (21) Kamera digital (16) Kata-kata hikmah (28) Kemalangan (57) Kematian (55) Kesihatan dan Perubatan (192) Ketenteraan (46) Kiamat (7) Kisah akhir zaman (2) Klasik (59) Kristologi (47) Landskap (111) Makanan dan minuman (17) Makro (6) Manipulasi Foto (6) Metafizik (5) Misteri (60) Motivasi (34) Muzium mini (65) Paleontologi (1) Palestine (49) Paranormal (28) Penggodam (23) Perang (31) Perkahwinan (22) Pernikahan (19) Perubatan Islam (5) Polis (9) Politik (132) Politik dunia (49) Puisi (6) Rekod (101) Robotik (27) Sains (60) Sampul duit raya (5) Scam (5) Sedih (46) Sejarah (29) Sejarah Islam (16) Sejarah kuno (4) Selebriti meninggal (12) Seni (5) Seni beladiri (1) Senibina (21) Serangga (15) Sukan (42) Syiah (15) Syirik (1) Syria (41) Teknologi (241) Teknologi Nano (7) Teori konspirasi (163) Time lapse (39) Timur Tengah (176) Tumbuhan (36) UFO (39) Ulama meninggal dunia (2) Video (292) Wallpaper Islamik (39) Yahudi (10) Zionis (20)
Program Qurban dan Aqiqah di Kemboja

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Unikversiti Designed by Templateism.com & Copy Blogger Themes

Imej tema oleh blue_baron. Dikuasakan oleh Blogger.