Ulum AlQuran: Ilmu Munasabah AlQuran oleh Ustaz Abdul Rashid IdrisKuliah Ilmu Munasabah Al-Quran di atas disampaikan oleh Ustaz Abdul Rashid Idris. Catatan ringkas seperti di bawah;

Ilmu tafsir AlQuran

Terbahagi kepada 4

1 - Tafsir yang diketahui oleh semua orang. Contoh; "Dirikanlah solat dan tunaikan zakat." Semua orang boleh faham.
2 - Tafsir yang diketahui oleh yang pandai bahasa Arab sahaja.
3 - Tafsir yang diketahui oleh ulama sahaja. <-- Ini yang dibincangkan dalam Ilmu Munasabah AlQuran.
4 - " La ya'lamu ta'wilahu illa Allah" - Tidak ada yang tahu takwilnya melainkan Allah. Kata Imam Nawawi, kalau ada sesiapa yang mendakwa tahu tentang takwil ini, maka dia adalah pendusta.


Makna Al-Munasabah

Dari segi bahasa ialah 'Al-musyakalah' (saling menyerupai) dan 'Al-muqarabah' (saling mendekati). Dari segi istilah pula ialah keserupaan dan kedekatan antara kalimah-kalimah, ayat-ayat dan surah-surah AlQuran, yang membawa kepada wujudnya hubungan perkara-perkara tersebut. 

Hubungan tersebut sama ada berbentuk kaitan pada makna ayat-ayat seperti hubungan sebab dan musabbab, hubungan kesetaraan dan hubungan perlawanan. 

Al-munasabah juga terdapat dalam bentuk penguatan, penafsiran dan penggantian.


Asasnya

1 - Untuk mengetahui bentuk susunan pada kalimah, ayat dan surah. 
2 - 'Illah (hampir dengan sebab).


Pembahasan tentang

1 - Nama-nama surah
Siapa yang berikan nama-nama surah dalam Alquran?  Pendapat ulama yang kuat dan rajih, nama-nama surah diberikan secara tauqifi (berdasarkan dalil AlQuran dan AlHadits).

2 - Tertib surah (susunan surah dalam mushaf)

Ada beberapa pendapat ulama;
- Ia adalah secara Ijtihad = tertolak kerana hujjahnya tidak kuat.
- secara Ijtihad + Tauqifi  = dalil hadits yang tak shahih
- secara Tauqifi  (berdasarkan kepada wahyu) = Ini yang paling kuat, jumhur ulama berpendapat. Dalilnya Hadits Riwayat Imam Ahmad (shahih) tentang Jibril tasmi' (mendengarkan) bacaan Nabi 2 kali pada dua bulan Ramadhan.  Maknanya susunan surah-surah itu adalah dari nabi, kerana mustahil Jibril mendengar nabi baca Alquran secara berterabur..


Kepentingan-kepentingan Ilmu Munasabah

- Mengetahui ada hubung-kait antara surah-surah AlQuran.
Contoh: Surah AlFatihah , ayat akhir, "ghairil maghdhuubi 'alaihim wa la Adhollin".
maghdhuub = Yahudi yang dimurkai , dibahas dalam Surah selepasnya iaitu Al-Baqarah
Ad Dhoollin = Nasrani , dibahas dalam surah selepas Al-Baqarah iaitu Surah Aali-Imraan

Penjelasan tentang ayat-ayat dalam Surah Al-Fatihah ada dalam Surah Al-Baqarah.

- Menolak tuduhan bahawa AlQuran tidak TERATUR. Tuduhan kononnya Alquran tidak tersusun kerana tidak mengikut kronologi.

- Untuk berhadapan dengan tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran oleh non-Muslim.

- Dan sebagainya .......

Antara Imam-imam yang menggunakan Ilmu Munasabah ialah Al-Imam Al-Biqoi, Imam As-Suyuthi, Al-Farahi Al-Hindi. Kemudian yang sebut secara tak langsung ialah Al-Baidhowi, Sayid Qutub, Abu Hayyan, Imam Al-Arusi, Syeikh Rasyid Ridha dan beberapa lagi.


Bahagian-bahagian

- Munasabah antara Surah dengan Surah
Contoh; Seperti hubung-kait yang diterangkan di atas ..
- Munasabah antara nama Surah dengan kandungannya
- Munasabah antara himpunan ayat-ayat AlQuran dalam surah yang sama.
Contoh dalam Surah Al-Ikhlas ..
- Munasabah antara ayat dengan ayat dan hubung-kait antara satu sama lain.
- Munasabah antara kalimah dengan kalimah

Penjelasan selanjutnya dan banyak lagi dalam video di atas ....... Memang seronok belajar tentang Ilmu Munasabah Al-Quran ini, dapat tahu rahsia-rahsia dan hikmah-hikmah berkaitan dengan Al-Quran. Semoga dapat lebih menghayati lagi apabila membaca Al-Quran ..


Artikel berkaitan:
Newer Posts Older Posts
Boleh copy, Unikversiti tapi mesti sertakan sumber dari sini. Segala berita dan iklan dalam blog ini tidak semestinya melambangkan pendirian kami. Jika ada salah dan silap harap maafkan, dan sila beri teguran membina dengan beradab dan berakhlak baik, bukan teguran membabi-buta tanpa usul periksa. Setiap berita tidak semestinya betul belaka. Yang 100% betul hanyalah AlQuran. Maka kaji dan tapislah berita dengan berhikmah :) Template Modified by Unikversiti | Designed By Code Nirvana
Back To Top